Giỏ hàng

Điểm tin

Hội thảo khoa học Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa
Chương trình gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu 2018 - 2020
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc
VT healthcare và Fresenius Kabi hân hạnh tài trợ cho hội nghị Khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc
VT healthcare là nhà tài trợ chính của Hội nghị báo cáo chuyên đề về bệnh lý huyết học và tổng kết truyền máu
WE GIVE - Chung tay vì miền Trung yêu thương
VT healthcare tài trợ Hội nghị Khoa học thường niên Liên chi hội Gây Mê Hồi Sức TP. HCM ngày 24/10/2020
1 2