Giỏ hàng

MUSIC NIGHT - TOGETHER WE GROW

Chào tất cả thành viên của đại gia đình VT healthcare,
Ngày 03 tháng 09 là lời nhắc nhở đầy cảm xúc về kỷ niệm 03 năm thành lập công ty. Đây là cơ hội tuyệt vời để tất cả chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 03 năm, cùng truyền cảm hứng và kết nối lại với nhau.
Đặt con người lên hàng đầu là một trong những giá trị cốt lõi của công ty, chúng tôi tin rằng thành tựu phát triển chung của VT healthcare có được là nhờ sự phát triển của mỗi các nhân. Cột mốc quan trọng này không chỉ là ngày kỷ niệm của công ty, mà còn là ngày kỷ niệm của một đại gia đình phát triển mạnh mẽ, bất chấp mọi khó khăn do Covid 19. Sự chuyên nghiệp, tận tâm và cống hiến vô điều kiện của các thành viên VT healthcare mang đến động lực và nguồn cả hứng vô tận cho tất cả chúng ta. 
Thay mặt Ban Giám Đốc, Ban Tổ Chức xin trân trọng kính mời tất cả thành viên VT healthcare và gia đình tham gia Đêm nhạc Kỷ Niệm 03 năm thành lập VT healthcare.
- Thời gian: 18:00 ngày 15/09/2021.
- Hình thức: Online Theatre Program.
- Cách thức giam gia: Ban Tổ Chức sẽ sớm gửi hướng dẫn đến các thành viên VT healthcare.
Trân trọng,