Giỏ hàng

ZEISS VISUSCREEN 100 / 500

 

ZEISS VISUSCREEN 100 / 500
Hỗ trợ thử thị lực nhanh.

ZEISS VISUSCREEN 100 là công cụ hỗ trợ thử thị lực một mắt, 02 mắt bằng những bảng thử khác nhau và đặc biệt tích hợp bảng thử cho trẻ em.

 
 

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, VT healthcare tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.