Giỏ hàng

ZEISS FORUM® Office

 

ZEISS FORUM® Office
Phần mềm quản lý dữ liệu bệnh nhân

ZEISS FORUM Office cho phép truy cập tất cả dữ liệu bệnh nhân từ ba trạm chẩn đoán khác nhau và kết nối với ba thiết bị của ZEISS theo chuẩn DICOM.

 
 

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, VT healthcare tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.