Giỏ hàng

ZEISS Glaucoma Workplace

 

ZEISS Glaucoma Workplace
Đơn giản trong một quy trình phức tạp.

FORUM Glaucoma Workplace cung cấp đến bạn một tiêu chuẩn vàng, công nghệ chẩn đoán bổ sung hỗ trợ trong việc giải quết các vấn đề khó khăn trong việc phát hiện và quản lý dữ liệu bệnh nhân glaucoma.

 
 

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, VT healthcare tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.