Giỏ hàng

Revolution Maxima Select

 

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt

Revolution Maxima Select Là hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán kiểu quét xoắn ốc đa lớp cắt (64 lát cắt / vòng 3600), một máy chụp cắt lớp điện toán tiêu chuẩn mới, được hỗ trợ bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo, mang lại quy trình làm việc theo đường thẳng để dễ sử dụng và hiệu quả hoạt động tốt hơn.

•    Hệ thống đầu thu Clarity (Clarity Detector)
•    Công nghệ bóng Liquid bearing PerformixTM 40 Plus
•    Dòng công việc với Trí Thông Minh Nhân Tạo (AI)
•    Công nghệ liều xạ thông minh

 

 
 

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, VT healthcare tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.