Giỏ hàng

Revolution Frontier

 

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính Phổ 256 lát cắt
Revolution Frontier với công nghệ Gemstone Spectral Imaging (GSI) là hệ thống CT phổ sử dụng công nghệ chuyển mạch kV nhanh chóng (Rapid kV switching) để thu nhận các mẫu năng lượng kép gần như đồng thời để tạo ra dữ liệu mật độ vật chất có thể được sử dụng để phân tách vật chất và tạo ra hình ảnh quang phổ đơn sắc. GSI sử dụng một nguồn phát tia X duy nhất và đầu thu clarity đá quý đã được cấp bằng sáng chế của GE. Chuyển đổi kV với tốc độ cực nhanh.

GSI với các thông tin định lượng đã được chính minh là cung cấp các lợi ích lâm sàng: 
•    Đánh giá tính chất ngấm thuốc của tổn thương
•    Giảm xảo ảnh do kim loại
•    Đánh giá bản chất sỏi thận
•    Và với hơn 20 ứng dụng lâm sàng
Dòng công việc thông minh và camera AI
GSI Cardiac: cho phép ghi hình CT phổ cho tim mạch, khả năng thu dữ liệu theo mật độ vật chất được dùng để phân tách vật chất và tạo ra hình ảnh quang phổ đơn sắc.

 

 
 
 

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, VT healthcare tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.