Giỏ hàng

Optima 520

 

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt
Optima CT520 của GE đem lại sự thu nhận dữ liệu nhanh hơn, chất lượng cao đồng thời cải tiến độ phân giải, tiêu chuẩn hóa các giải pháp quản lý giao thức kỹ thuật số và một phương pháp tiếp cận đa tầng đối với an ninh mạng và bảo mật dữ  liệu cho các bệnh viện quân đội và công cộng có khối lượng lớn và an ninh cao.


 

 

 
 

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, VT healthcare tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.