Giỏ hàng

Trocar nội soi thế hệ Hibrid

 

Trocar dùng nhiều lần, nhiều kích cỡ được mã hóa màu sắc

 

•    Trocar dùng nhiều lần
•    Nhiều kích cỡ được mã hóa màu sắc.
•    Có khẳ năng hấp nhiệt độ ca

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, VT healthcare tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.