Giỏ hàng

Phần mềm học tập & quản trị trực tuyến

- Giao diện người dùng thân thiện, đa phương tiện: máy tính, điện thoại, máy tính bảng…
- Xây dựng và quản lý nội dung bài giảng dễ dàng và nhất quán theo từng chủ đề, khóa học
- Đa dạng nội dung bài giảng (video, audio, pdf, word…)
- Thiết lập bài kiểm tra với đa dạng câu hỏi, thang điểm, xếp loại đánh giá tự động
- Quản lý người dùng theo nhóm (chi nhánh, phòng ban, chương trình đào tạo…)
- Báo cáo học viên, khóa học, kểm tra đầy đủ và "on-time"
- Chuẩn hóa lộ trình đào tạo và thiết lập thành tích thi đua
 

- Thiết lập giao diện, nội dung và bố cục theo văn hóa doanh nghiệp: thiết lập trang chủ, màu nền, logo, tên miền,… 
- Thiết lập người dùng phân nhóm (phòng ban) và cấp bậc tương tự thực tế doanh nghiệp: Nhóm người dùng, Kiểu người dùng, Cơ cấu doanh nghiệp, Chi nhánh…
- Thiết lập nội dung với tất cả định dạng dữ liệu hiện có: Các định dạng dữ liệu, Quy luật – Điều kiện hoàn thành nội dung, Thư mục chủ đề, Lộ trình đào tạo, Khung năng lực.
- Thiết lập kiểm tra kết quả, tiến độ và năng lực sau đào tạo: Liên kết người dùng – nội dung – kiểm tra, tạo kì thi, các dạng câu hỏi, quy luật bài kiểm tra (chống gian lận và phân hóa đề thi).
 
 
 

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, VT healthcare tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.