Giỏ hàng

VT healthcare là nhà tài trợ chính của Hội nghị báo cáo chuyên đề về bệnh lý huyết học và tổng kết truyền máu

Sáng ngày 19/11/2020, VT healthcare đã tài trợ chính cho Hội nghị báo cáo chuyên đề bệnh lý huyết học và tổng kết truyền máu khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2020 do Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Thành phố Cần Thơ tổ chức.

Sau một thời gian đồng hành cùng Fresenius Kabi, một nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong ngành truyền máu, VT healthcare đã đạt được những nền tảng nhất định về các giải pháp truyền máu an toàn ở các trung tâm truyền máu lớn tại Việt Nam. VT healthcare rất mong sẽ được tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị truyền máu để những giải pháp truyền máu an toàn sẽ đến được nhiều nơi, mang lại hiệu quả trong công tác truyền máu và điều trị bệnh về máu.

VT healthcare sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Thành phố Cần Thơ trong những hội nghị khoa học thường niên sắp tới.