Giỏ hàng

VT Healthcare & Meril ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 19/06/2024 tại văn phòng đại diện Meril Việt Nam tại Tp.HCM đã tiến hành lễ khai trương văn phòng & ký kết hợp tác chiến lược với VT Healthcare làm đại diện phân phối tại thị trường Việt Nam. 
Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng trong buổi lễ vừa qua & tin rằng sự hợp tác này sẽ thúc đẩy cơ hội kinh doanh cho cả VT Healthcare & Meril. 

 

 

#VTHealthcare#Meril#kykethoptacchienluoc#