Giỏ hàng

ZEISS VISULAS® Trion

 

ZEISS VISULAS® Trion
Kết hợp nhiều bước sóng Laser để điều trị quang đông võng mạc.

ZEISS VISULAS Trion là sự chuyển đổi hiệu quả và tùy chọn điều trị có lựa chọn kỹ lưỡng và tùy chọn chuyển đổi nhanh giữa các nguồn sóng laser Xanh, vàng và đỏ.

 

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, VT healthcare tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.