Giỏ hàng

ZEISS OPMI Lumera® i

 

ZEISS OPMI Lumera® i
Ánh đồng tử sáng rõ. Tăng hiệu quả sử dụng

Với SCI – chiếu sáng đồng trục phối hợp, OPMI Lumera I là một sự đổi mới trong công nghệ quang sáng tạo ánh đồng tử

 

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, VT healthcare tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.