Giỏ hàng

ZEISS CALLISTO® eye

 

ZEISS CALLISTO® eye
Phẫu thuật đặt thủy tinh thể cao cấp chính xác trở nên dễ dàng.

Phẫu thuật cataract có hỗ trợ công cụ tính toán với ZEISS Callisto Eye giúp việc phẫu thuật đặt thủy tinh thể cao cấp chính xác trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Nó giúp cho việc làm hài lòng bệnh nhân ngày nay tốt hơn và bổ sung thêm chức năng trong phòng mỗ tương lai.

 

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, VT healthcare tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.