Giỏ hàng

ZEISS BLUEMIXS® 180

 

ZEISS BLUEMIXS® 180
Gia tăng hiệu xuất.

Làm cho cuộc sống đơn giản hơn. Dụng cụ đặt kính dùng một lần BLUEMIXS 180 lắp sẵn thủy tinh thể nhân tạo ZEISS có thể đặt qua vết mỗ nhỏ 1.8mm.

 

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, VT healthcare tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.