Giỏ hàng

VT healthcare tài trợ Hội nghị Khoa học thường niên Liên chi hội Gây Mê Hồi Sức TP. HCM ngày 24/10/2020

Hội nghị Khoa học thường niên Liên chi hội Gây Mê Hồi Sức là hội nghị khoa học lớn, uy tín, quy tụ các báo cáo viên đầu ngành. Hội nghị Khoa học năm nay thu hút gần 1,000 bác sĩ trong lĩnh vực Gây Mê Hồi Sức đến từ các tỉnh thành trong cả nước.

VT healthcare vinh dự được tham gia tài trợ chính cho hội nghị. Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần hỗ trợ và nâng cao năng lực nghiên cứu, trao đổi khoa học, đóng góp tích cực cho cộng đồng Y khoa Việt Nam.

Một số hình ảnh