Giỏ hàng

HỘI NGHỊ KỸ THUẬT ĐIỆN QUANG ASEAN VÀ ASIA MỞ RỘNG (SEARC) LẦN THỨ 7 NGÀY 27/06/2021

Hội nghị Kỹ thuật điện quang ASEAN và Asia mở rộng (SEARC) lần thứ 7 ngày 27/06/2021

Chi hội Kỹ thuật Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam (VART) tổ chức Hội nghị Kỹ thuật điện quang ASEAN và Asia mở rộng (SEARC) lần thứ 7 Chương trình phát triển chuyên nghiệp và bền vững dành cho Kỹ thuật viên Đông Nam Á (CPD) lần thứ 6. Hội nghị được hỗ trợ kỹ thuật bởi VT healthcare.

Chủ đề: Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mới trong kỹ thuật CĐHA.  

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và sử dụng tiếng Anh.  

Thời gian: 8.30-11.30 Chủ nhật, ngày 27/06/2021. 

Thông tin chi tiết theo link sau: https://www.vart-event.com/program