Giỏ hàng

Lễ ký kết hợp tác chiến lược phát triển giải pháp công nghệ thông tin trong ngành y tế

Sáng ngày 03/09/2020 Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến và Công ty Phần mềm Ánh Dương sẽ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.
Hai bên sẽ phối hợp phát triển giải pháp công nghệ thông tin trong lĩnh vực Y tế. Cùng với mục tiêu số hóa những công việc bàn giấy truyền thống, hợp tác chiến lược giữa VT healthcare và Suns sẽ đưa ra các giải pháp về công nghệ cho các Bác sĩ gia đình, Phòng khám và Bệnh viện. 
Dự án hợp tác này hữa hẹn mang đến những thành công to lớn trong tương lai.